AMTEA.CZ
Inzertní & poradenský portál

Poradna

PORADNA / ODBORNÉ ČLÁNKY
 Přehled    Archív článků 
     WHO Zásady přirozeného porodu
Hlaní zásady přirozeného porodu podle Světové zdravotnickéorganizace (WHO):

*Respektovat přání ženy kde rodit

*Respektovat výběr porodníka

*Respektovat výběr průvodce

*Vždy zhodnotit individuální rizika

*Sledovat fyzickou i psychickou kondici během porodu

*Soucitné a ohleduplné chování personálu

*Nefarmakologické prostředky tlumení bolesti - např.koupel,masáž či relaxační techniky

*Při fyziologickém průběhu poskytovat jen nezbytně nutnou péči

*V průběhu porodu nabízet příjem tekutin

*Sledovat stav plodu nasloucháním

*Přiložit dítě k prsu do jedné hodiny po porodu

Nežádoucí a škodlivé je rutinní aplikace klyzmatu, i.v.infuze, holení, pozice na zádech, vyšetřová...


celý článek »»»

vloženo: 05.08.2014

     GBS pozitivita
Pozitivní GBS, pozitivní SAG v těhotenství

Nález bakterie Streptococcus agalactiae ve výtěru z pochvy.GBS ( Group B Streptococcus ) SAG( Streptococcus agalactiae )

Často se vyskytuje i u jinak zdravých žen (téměř ve 20 %).Tato bakterie většinou ženě nezpůsobuje žádné subjektivní potíže, ale může způsobit infekční onemocnění plodu.Během porodu je jeho přítomnost nebezpečná, může vést k závažným novorozeneckým komplikacím.Plod se může bakterií kolonizovat (nakazit) při porodu, kdy prochází porodními cestami.

Vyšetření na přítomnost této bakterie v pochvě se provádí ve 36. - 38. týdnu gravidity. Jde o nebolestivé vyšetření, tenkou štětičkou se provede stěr z pochvy (postranní stěny dolní části pochvy) a odešle do laboratoře k vyšetření na kultivaci a citlivost na antibiotika...


celý článek »»»

vloženo: 16.07.2014

     Porod diabetičky
Porod diabetičky

Předčasně se ukončuje těhotenství dabetičky v případech zhoršujícího se cévního onemocnění, při výskytu ketoacidózy, při makrosomii plodu, zhoršování preeklampsie a u pacientek se špatnou porodnickou anamnézou. Císařský řez se provádí cca v 20 – 50 % případů a k jeho indikaci se přistupuje benevolentněji než u zdravé těhotné. Vzhledem k závažnosti, kterou reprezentuje diabetes pro matku a plod, je ideální ukončit těhotenství programovaným porodem, tj. Porodem v ideální dobu (pracovní doba) a za ideálních podmínek ( připravenost personálu porodnice).

Porod indukujeme Oxytocinem nebo prostaglandiny podle připravenosti čípku k porodu. Za porodu nepřijímá diabetička potravu per os a energetické potřeby jsou hrazeny parenterální cestou.

Inzulínoterapie za porodu zůstává většinou nezměněna. Glyké...


celý článek »»»

vloženo: 16.07.2014

     Diagnostika gestačního diabetu
Diagnostika gestačního diabetu

Mezi 24 – 28 týdnem těhotenství se provádí zátěžový test – oGTT (orální glukózotoleranční test).U těhotných s rizikovými faktory i dříve.(diabetes v rodině, obezita, porod plodu s hmotností 4000g a více, nevysvětlitelná perintální úmrtí plodu, malformace plodu,hypertenze, ghlykosurie).

Při pozitivních hodnotách je pacientka nadále sledována a léčená v diabetologické poradně pod dohledem diabetologa.Hraniční rozmezí pro hodnoty glykémií oGTT:glykémie na lačno ..........do 5,5 mmol/l glykémie za 2 hodiny......do 7,7 mmol/l

Prentální diagnostika VVV

Vzhledem ke zvýšené frekvenci vvv u plodů diabetických matek nabývá prenatální diagnostika zvláštní důležitosti. Metody prenatální diagnostiky mají za cíl vývojovou vadu odhalit a stanovit její prognózu. ...


celý článek »»»

vloženo: 16.07.2014

     Rizika diabetu v těhotenství
Rizika diabetu v těhotenství

Rizika pro matkuAngiopatieDiabetická retinopatie. Těhotenství pravděpodobně neovlivňuje diabetické změny na sítnici, pokud k otěhotnění došlo v období normoglykémie a v těhotenství se podařilo dosáhnout euglykémie.

Diabetická nefropatie. Kimmelstiel-Wilsonův syndrom. Jde o progresivní onemocnění projevující se proteinurií, nefrotickými periferními edémy, vzestupem krevního tlaku a postupným selháním ledvinných funkcí. Stav ledvinných funkcí u těchto pacientek by měl být před otěhotněním bedlivě zhodnocen a pokud stav pacientky těhotenství umožňuje, je to považováno za vysoce rizikové a podle toho i sledováno. Je pravděpodobné, že těhotenství progresi diabetické nefropatie neakceleruje.Pacientky s makroangiopatiemi ( kalcifikace v cévách dolních končetin, renálních a koronárních cévách) a ischemickou chorobou srdeční by neměly otěhotnět.

...


celý článek »»»

vloženo: 16.07.2014

     Diabetes mellitus
Diabetes mellitus

Diabetes mellitus je chronické metabolické onemocnění, které se projevuje relativním nebo absolutním nedostatkem cirkulujícího inzulínu, který vede k hyperglykemii a glykosurii, způsobuje zvýšený katabolismus bílkovin a tuků a může vést ke vzniku ketoacidózy. Pokud je v těhotenství nedostatečně kompenzován, vede k výraznému zvýšení mateřské a neonatální morbidity a v závažných případech i mortality.

Etiologie.

Vznik diabetu není dosud plně osvětlen. Je to způsobeno mimo jiné tím, že diabetes není zcela jednotným onemocněním. Na vzniku diabetu se podílí:porucha v některé části životní cesty inzulínu ( tvorba, menší biologická účinnost, nedostatečná citlivost periferních tkání)porucha imunologického charakteru ( protilátky proti inzulínu)nutriční faktory – nadměrný energetický příjem, eksesivní příjem alkoholu, který vede k pankreatitidě a jaternímu poškození, nadbytek rafinovaných cukrů a nedostatek hrubé vlákninygenetické vlivy – diabetes je považován za onemocnění s polygenní genetickou složkou. Diabetogenní konstituce je p...


celý článek »»»

vloženo: 16.07.2014

     Onemocnění štítné žlázy v těhotenství
Onemocnění štítné žlázy v těhotenství

Diagnóza těchto onemocnění v těhotenství je ztížena tím, že některé těhotenské změny napodobují zvýšenou funkci štítné žlázy. Patří k nim zvýšení objemu štítné žlázy, zvýšení teploty kůže a zrychlení pulzu. Vyšetření štítné žlázy jsou ovlivněny přítomností placentárních estrogenů. Léčba onemocnění štítné žlázy v těhotenství je komplikována přítomností plodu, jehož stav může být ohrožen aplikací radioaktivního jódu, antithyreoidálními preparáty nebo chirurgickou léčbou.

Zvýšená funkce štítné žlázy

Hyperthyreoidózafrekvence hyperthyreoidismu v těhotenství se pohybuje kolem 0,2%.Basedowa nemoc je nejčastější příčinou hyperthyreoidismu v těhotenství. Diagnóza se stanovuje na podkladě symptomatologie, klinických známek a laboratorních výsledků. V...


celý článek »»»

vloženo: 16.07.2014

     Životospráva v těhotenství
Životospráva těhotné

Těhotenství vyvolává změny ve všech orgánových systémech ženy. Rozsah těchto změn má široké fyziologické hranice a jsou odlišné u každé těhotné. Pro zdárný vývoj těhotenství je nutné dodržovat takové zásady životosprávy, aby nedošlo ke vzniku patologických stavů, které by negativně ovlivnily jak zdravotní stav těhotné, tak vývoj plodu. Jednou z náplní prenatální poradny je řádné poučení těhotné o životosprávě v těhotenství.

Strava

V těhotenství by měla být strava vydatná a to o obsahu 2400 – 2800 Kcal. To je zhruba 40 kcal na kilogram hmotnosti na den. Potrava má být lehce stravitelná a rozdělená do 5 jídel. Není vhodná redukční dieta, která může vyvolat předčasný porod, ani hyperkalorická, která vede k obezitě, gestačnímu diabetu a preeklampsii...


celý článek »»»

vloženo: 16.07.2014

     Otec u porodu
Otec u porodu

Období bezprostředně před porodem, v průběhu porodního děje a v časném šestinedělí je charakterizováno závislostí těhotné a nedělky na blízkých osobách a to zejména na otci očekávaného dítěte.

Spolupráci mezi matkou a otcem v tomto období usnadňuje přirozená pomoc ze strany otce.

Jde zvláště o psychickou podporu, ve vytvoření pocitu bezpečí, který těhotná potřebuje.

V prehistorických dobách poskytovaly rodičkám pomoc nejzkušenější ženy komunity, ze kterých v průběhu vývoje vznikají porodní báby. Nicméně i ostatní bývali aktivně zapojeni do podpůrné péče o své ženy. Postupně, jak se většina porodů přesouvala do porodnic, kde péči o ženu přebíraly porodní báby, byli otcové vytěsněni z porodního děje. S rozvojem „ humanizačních metod“ v porodnictví začíná být v 70.lete...


celý článek »»»

vloženo: 13.07.2014