AMTEA.CZ
Inzertní & poradenský portál

Poradna

PORADNA / ODBORNÉ ČLÁNKY
 Přehled    Archív článků 
     HELLP syndrom
Hellp syndrom je zvláštní forma preeklampsie, která se projevuje rozpadem červených krvinek - hemolýzou (H – hemolysis), zvýšenými jaterními enzymy ( EL – elevated liver enzymes) a poklesem počtu krevních destiček - trombocytů. ( LP – low platelet count).

Patří k němu i případy bez hemolýzy ( ELLP sy) nebo bez poklesu počtu trombocytů ( Hel sy).

Při vzniku HELLP syndromu bývají přítomné známky preeklampsie různého stupně závažnosti.

Patogeneze není dostatečně vysvětlena. Předpokládá se vliv autoimunitních pochodu.

Při rozvoji HELLP syndromu vzniká porucha spirálních arterií, dochází k poklesu endometriální výstelky, vznikají mikrotromby a nastává porucha tvorby prostaglandinů. Rozvíjí se hemolýza s poruchou jaterních funkcí.

Klinické projevy...


celý článek »»»

vloženo: 30.10.2014

     Hypertenze v těhotenství
Hypertenzní onemocnění v těhotenství

Hypertenzní onemocnění v těhotenství tvoří heterogenní skupinu patologických stavů, jejichž společným jmenovatelem je zvýšení arteriálního krevního tlaku.

Gestační arteriální hypertenze - jde o zvýšení krevního tlaku nad 140/90 mm Hg po 20. týdnu bez nálezu bílkoviny v moči.Spontánně mizí po porodu.

Chronická arteriální hypertenze – krevní tlak vyšší než 140/90 mm Hg zjištěný před otěhotněním.Není většinou spojena s nálezem bílkoviny v moči a přetrvává po porodu.

Chronická arteriální hypertenze s nasedající preeklampsií (EPH gestózou)

Těhotenská hypertenze s počátkem před 20. týdnem těhotenství, s rozvojem bílkoviny v moči a otoků ve druhé polovině těhotenství.

Vyskytuje se přibližně u 13% pacientek léčených pro chronickou hypertenzi.Pr...


celý článek »»»

vloženo: 30.10.2014

     Antibiotika
Antibiotika

Rozdělujeme je na bakteriostatická a baktericidní.Mezi bakteriostatická patří sulfonamidy a teracykliny a mají za účinek zastavit činnost bakterií.Baktericidní pak bakterie přímo usmrcují a ničí a patří k nim peniciliny a cephalosporiny.

Specifická, tzv. úzkospektrá antibiotika zasahují pouze některé druhy bakterií nebo dokonce jen některé bakteriální rody. Naproti tomu širokospektrá antibiotika ničí široké spektrum mikroorganismů, často včetně symbiotické, tedy pro organismus prospěšné mikroflóry na povrchu sliznic. Nejdůležitější vlastností antibiotik je specifičnost jejich účinku tzn., že zasahují struktury, které jsou specifické pro mikroorganismy a pacienta víceméně nepoškozují. První účinné objevené antibiotikum pocházelo z plísně, kdy francouzský doktor Ernest Duchesne zaznamenal už v roce 1896 fakt, že určité plísně rodu štětičkovec (Penicillium) ničí bakterie. Ve 30. le...


celý článek »»»

vloženo: 30.10.2014

     Vliv porodu na psychický vývoj jedince
Moderní psychologie přišla v posledních letech s názorem,že psychický vývoj člověka nezačíná až v raném dětském věku,ale již v prenatálním období.První se tímto začal prakticky zabývat MUDr.Stanislav Grof,český emigrant žijící ve Spojených státech amerických a psycholog světového významu.Navázal na dílo S.Freuda a C.G.Junga.Využil teoretických zkušeností C.G:Junga,který jako první upozornil na dobu nitroděložního vývoje,ve které podle jeho bádání již existuje vědomí budoucího dítěte a vymezil dále pojem transpersonální roviny(nadosobní).

Mudr.Stanislav Grof se začal zabývat vybavováním porodních traumat navozením tzv.změněného stavu vědomí nejdříve pomocí psychedelických látek a později bez použití jakýchkoli drog.Je otcem holotropní metody přístupu k vědomí neboli holistické integrace psychiky člověka.<...


celý článek »»»

vloženo: 23.10.2014

     Aktivní a fyziologické vedení porodu
Srovnání aktivního a fyziologického vedení poroduAktivní vedení porodu znamená intervenci porodníka za účelem řízení nebomodifikování průběhu porodu. Je charakterizován omezením pohybu rodičky za účelem možnosti monitorování plodu, tlačení rodičky je pod příkazy porodníka či asistentky,je usilovné, dlouhodobé. Rodička je prakticky po celou dobu výhradně v leže na zádech. Ve většině případů je užito medikamentů, analgezie a anestezie.

Nastřižení hráze se provádí profylakticky. Poměrně časté je operativní ukončení 2.doby porodní pro pomalý postup porodu a "špatnou" spolupráci rodičky.Poloha na zádech, kterou akceptovala Evropa i Amerika je přitom poloha imobilizující, která se začala preferovat s rozvojem operativních zásahů ve druhé době porodní. Vybral si jí porodník. ...


celý článek »»»

vloženo: 05.08.2014