AMTEA.CZ
Inzertní & poradenský portál

Inzerce

Prohlášení o ochraně osobních údajů  
Ochrana osobních údajů

Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich klientů, a proto při uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, se zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie. Vyplněním Vašich osobních údajů na webových stránkách AMTEA.CZ dáváte jednoznačný souhlas zpracovat Vaše osobní údaje.

Zabezpečení osobních údajů

Na portálu AMTEA.CZ byla učiněna přísná opatření k ochraně zabezpečení osobních údajů uživatele a k dodržování Vašich požadavků týkajících se jejich použití. AMTEA.CZ dodržuje přísná bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů svých registrovaných uživatelů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití těchto osobních údajů. V rámci AMTEA.CZ jsou data uložena na heslem chráněných serverech s omezeným přístupem. Vaše osobní údaje nejsou nikdy sdíleny třetími stranami bez Vašeho vědomí a souhlasu.

Použití souborů cookie

Abychom byli schopni zajistit publikování obsahu, který naši zákazníci potřebují a chtějí, používá náš server v některých případech soubory cookie. Pokud určitá osoba navštíví náš server, může být do přístroje tohoto uživatele umístěn soubor cookie (pokud zákazník tyto soubory přijímá) nebo jsou přečteny informace o tom, zda tento návštěvník již server navštívil.

Nezapomeňte, že mnoho funkcí na našich stránkách soubory cookie vyžaduje pro správné fungování – vypnutí souborů cookie ovlivní využití služeb a možností na našich webových stránkách.

Sledované informace žádným způsobem nesdílíme mimo rámec AMTEA.CZ.

Vaše práva

Své osobní údaje můžete zadat a zároveň můžete ověřit/opravit jejich správnost. Také můžete požádat o jejich odstranění a to formou kontaktního formuláře.